Leverandørkonferanse for ny forskningsstasjon i Antarktis

Dagens Troll-stasjon nærmer seg slutten av sin levetid. Nå skal det bygges et nybygg på ca. 7300 m².

Statsbygg og Norsk Polarinstitutt inviterer til leverandørkonferanse for forprosjektfasen til et av Norges mest unike byggeprosjekter: Ny Troll forskningsstasjon i Antarktis, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Foto av Troll forskningsstasjon
Fra regjeringen er det alt satt av 25 millioner kroner til forprosjekteringen av nye Troll forskningsstasjon i Dronning Maud Land i Antarktis. Ny stasjonen vil koste rundt 2 milliarder kroner. Foto: Thomas Dretvik, Norsk Polarinstitutt

Troll forskningsstasjon er hovedbasen for norsk forskning i Antarktis. De ekstreme forholdene gjør at dagens stasjon er i dårlig stand og nærmer seg slutten av sin levetid.

Stasjonen har også har lav kapasitet for selve forskningsaktivitetene. Bygg og tekniske anlegg er lite driftssikre, og trenger utbedringer og mer miljøvennlige energiløsninger.

Mer bærekraftig stasjon

Den nye stasjonen skal dimensjoneres for inntil 10 overvintrende og 65 personer om sommeren i et nytt bygg på ca. 7300 m².

I tillegg skal energiforsyningen oppgraderes med solcellepark, vindmøllepark samt energilagring i form av batterier og termisk varmelager slik at CO2-utslippene kan halveres.

Leverandørkonferansen er torsdag 20. juni 2024 for forprosjektfasen til en ny forskningsstasjon for å informere rådgivere, entreprenører og leverandører om prosjektomfanget, og å forberede markedet på utfordringene ved et prosjekt i Antarktis.

Frist for påmelding til konferansen er 13. juni 2024.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...