Innovativ glassbruk i prestisjenominerte «Samling»

På Sand har Nord-Odal kommune bygget signalbygget «Samling» i massiv-tre. For å imøtekomme estetiske og byggtekniske krav har structural glazing fasaden og vindusbånd 6-lags isolerglass.

Bygget er nå nominert til hele tre priser: Årets bygg 2020 (Byggeindustrien/Byggedagene), Årets trebyggeri 2020 (Treteknisk/Trefokus) og Statens pris for byggkvalitet 2020 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), skriver Nord-Odal kommune på sine hjemmesider.

Bygget er også foreslått som kandidat til Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur; Glassprisen 2021.

Estetikk, lyddemping og solvarmedemping

Det er Helen & Hard Arkitekter som står bak massiv-tre-prosjektet «Samling».

Foto av 6-lags isolerglass
Glassene demper lyd, reduserer solvarme og isolerer. Foto: Adam Stirling

– Bakgrunnen for at vi valgte en løsning med 6-lags glass, var tredelt. Estetikken skulle ivaretas ved å bruke et profilløst system i utvendige fasader og delvis i vindusbånd, og fasaden skulle ikke ha utvendig solskjerming. Samtidig vil et bygg med bibliotek, kontorer og leiligheter nær et trafikknutepunkt stille krav om lyddemping. Det å benytte glass med god isolasjonsevne er også alltid sentralt, fortalte arkitekt Dag Strass i Helen & Hard til Glass & Fasade under byggeperioden.

Lav u-verdi

Rasta Glass AS har vært underentreprenør for fasader og vinduer.

I samarbeid med Reflex har selskapet levert og montert nær 900 m² med Q-Air 6 lags isolerglass. Glasset benyttes både i de utvendige structural glazing fasadene og i vindusbånd i bibliotek og banklokaler.

– Q-Air glassene består av seks lag glass med argongass i mellomrommene, hvor de fire ytterste er ventilerte. De forskjellige glassene er belagt med solvarmedempende og lyddempende belegg, samt energibelegg. Glasskonstruksjonene får en u-verdi ned mot 0,2 W/m²K. Til sammenligning har et 3-lagsglass normalt en u-verdi mellom 0,5 – 1 W/m²K, opplyste daglig leder i Rasta Glass AS, Martin Kjernet.

Fremoverlent kommune

Nord-Odal kommune har en omfattende strategi for vekst og utvikling i kommunen generelt, og tettstedet Sand spesielt.

– Vi skal snu trenden med fraflytting og manglende vekst i handels- og næringstilbud. Som et ledd i utviklingen ønsker vi å reise et unikt og miljøvennlig bygg som vil tiltrekke seg oppmerksomhet og øke attraktiviteten på Sand. Etter en arkitektkonkurranse landet vi på Helen & Hard Arkitekter sitt forslag, «Samling». Bygget vil huse kommunens nye bibliotek, lokaler for vår lokale sparebank, og leiligheter i 2. og 3. etasje, uttalte prosjektleder i Nord-Odal kommune, Ellisiv Hovig, til Glass & Fasade.

Foto av bygget Samling
SAMLING sett fra Bunesvegen. FOTO: Helge Eek for BS Eurobib.

Kommunen har stått som byggherre, men bygget er et seksjonssameie mellom kommune, den lokale sparebanken, og private boligeiere.

Ifølge Nord Odal kommune har det vært et rekordhøyt besøk i biblioteksdelen av bygget i 2020 og 2021 til tross for koronasituasjonen.

Bærekraftig bygg

Hovedentreprenør har vært Ø. M. Fjeld Entreprenør. De har også vært entreprenør på flere store byggeprosjekter med strenge krav på miljø- og teknologisiden. Blant annet byggingen av Kongsvinger Ungdomsskole, som ble nominert til Årets bygg og Årets Trebyggeri i 2018.

For å kunne bli nominert til Statens pris for byggkvalitet Statens pris for byggkvalitet stilles det krav om at kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

– Byggverkene som nå er i seminfinalen er gode representanter for bærekraftig bygging, på ulike måter. Årets kandidater har et vidt spenn, men med bærekraft som fellesnevner, sier juryleder Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold.

Vinnerne av Årets Bygg og Årets Anlegg 2020 blir kåret under en begrenset utgave av Byggedagene 31. august.

Vinnere av «Glassprisen 2021» kåres i forbindelse med Bygg Reis Deg 2021.

Les mer om Glassprisen 2021.

LES OGSÅ: Nå kan du foreslå kandidater til Glassprisen 2021.

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...