Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass samarbeider om lavkarbonfasader

Aluminiumfasader av Hydro CIRCAL® 75R aluminium og Saint-Gobain Glass ORAÉ® glass skal bidra til bærekraftige fasader med innebygd sirkularitet.

Hydro CIRCAL® 75R, som ble lansert for første gang i 2019, er et aluminium laget med minimum 75% resirkulert aluminium fra forbrukerskrap. Hydro CIRCAL® 75R har et karbonavtrykk blant de laveste i verden: 2,3 kg CO2-ekvivalenter per kilo aluminium.

ORAÉ® er et nytt glass med lavt karbonavtrykk. Ifølge glassets EPD har ORAÉ® et verifisert karbonavtrykk på 6,64 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter (for et 4 mm glass), en reduksjon på 42% sammenlignet med Saint-Gobain Glass Europeisk klarglass. Dette er oppnådd gjennom bruk av fornybar elektrisitet og et resirkulert innhold på 64%.

Med en felles dedikasjon til bærekraftig utvikling er Saint-Gobain Glass og Hydro Building Systems, som inkluderer varemerkene WICONA, SAPA TECHNAL og DOMAL, forpliktet til å hjelpe de som utvikler og beskriver med å skape mer bærekraftige bygninger med lavere karboninnhold. Bygninger står i dag for 39% av de globale klimagassutslippene.

Ifølge en livsløpsstudie av fasader er det anslått at karboninnholdet i bygningsfasaden kan reduseres med inntil 50% ved å kombinere fasadesystemer laget av Hydro CIRCAL® 75R kombinert med ORAÉ®-glassprodukter, slik som COOL-LITE ® XTREME ORAÉ® solkontrollglass.

Urban gruvedrift

I tillegg, på grunn av strenge utslippsbestemmelser og det enkle faktum at ressursreservene sakte, men sikkert blir brukt opp, øker verdens interesse for urban gruvedrift.

Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass investerer hver for seg i å utvikle partnerskap innen urban gruvedrift i hele Europa, i tråd med deres tilnærming til sirkularitet. Hvert selskap har iverksatt initiativer for å samle inn og resirkulere aluminium og glass som har endt sitt livsløp som produkt, og dermed fremmer sirkularitet. Dette gjøres for tiden ved et rehabiliteringsprosjekt i Frankrike.

Til slutt, ved å investere i resirkulerte og resirkulerbare produkter og støtte sirkularitet, kan bygningsutviklere ikke bare redusere karbonmengden og skape mer verdi for bygningen ved endt livsløp, men også dra nytte av europeisk økonomisk støtte.

Marion Portenseigne, BU Glass Fasade Spesification Director ved Saint-Gobain Glass sa:

«Vi deler de sammen ambisjonene som Hydro Building Systems om å være ledende innen lett og bærekraftig konstruksjon. Dette partnerskapet vil gjøre oss i stand til å øke bevisstheten rundt lavkarbonløsninger for fasader. Det betyr felles produktopplæring for våre beskrivere for å bli kjent med hverandres portefølje, deretter felles kommunikasjon som startet med BAU-messen i Tyskland i april, og felles initiativer på spesifikke prosjekter for å fremme begge løsningene.»

Lucile Souyri, Sustainability Manager i Hydro Building Systems kommenterte:

«I mange år har bærekraft vært en sentral del av vår strategi som virksomhet, og drivkraften bak vår forpliktelse til lavkarboninnovasjon. Vi er glade for å kunne jobbe sammen med Saint-Gobain Glass for å sette en ny standard og lede veien mot en mer bærekraftig byggebransje.

Derfor inkluderer vårt partnerskap elementene Marion beskrev, og dessuten samarbeid for å sikre at glass og aluminium fra fasader som har endt sitt livsløp blir resirkulert. Dette vil imidlertid kun oppnås gjennom tettere samarbeid med team fra begge selskaper, fra innledende design til ferdigstillelsen av bygget.»

Det er i begge selskapenes ambisjon å fortsette å utvikle partnerskap med andre interessenter, utdype forskningen for å utvikle stadig mer bærekraftige produkter, og fortsette å lede an ved å handle utover regelverket.

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...