Hva kjennetegner et pålitelig solcelleanlegg?

Avkastning over tid fordrer at hvert eneste ledd holder høy kvalitet. Her er faktorene du bør være oppmerksom på.

Tekst: Thor-Christian Tuv , solenergibloggen, Fusen

Selve panelene, de mest synlige delene i et solcelleanlegg, varer lenge. Men det skal mer til for å sikre at investeringen din forblir lønnsom. Vi har spurt et knippe eksperter om hva som skal til for å lage et pålitelig solcelleanlegg.

Gjør det rett fra starten av

– Kvaliteten defineres allerede i prosjekteringen, sier Terje Melaa, SVP Engineering & Technology i Scatec, en av verdens ledende utviklere og eiere av solkraftverk. Fornybarkjempen etterlater ingenting til tilfeldighetene.

– Først og fremst begynner vi med tekniske og klimatiske beregninger, og der er vi grundige. Solcelleanlegg skal stå og produsere i 20–30 år, så marginale forskjeller forrenter seg – på godt og vondt, forklarer han.

Solenergi er en kompleks ingeniørdisiplin som krever god systemforståelse.

Terje sier det gjelder å forstå tapsmekanismene, simulere forholdene på en virkelighetsnær måte og dra nytte av erfaringer fra tidligere anlegg.

LES OGSÅ: Degradasjon – slik måles forventet levetid for solcellepaneler

Bruk sertifiserte nøkkelkomponenter

Når de fysiske forutsetningene er kartlagt og modellert, gjelder det å velge komponentene som sikrer avkastning over tid. Paneler og invertere er de mest sentrale elementene, og du bør gå for noen som opprettholder ytelsen år etter år.

Store aktører kan og bør gjøre en grundig prosess når de skal velge komponenter til et kraftverk.

Mindre prosjekter har ikke de samme ressursene til testing og verifisering. Terje Melaa anbefaler at man da støtter seg på data fra eksterne test- og sertifiseringshus.

Et av disse heter PVEL, og er en uavhengig organisasjon som årlig rangerer PV-moduler og -produsenter. Komponentene rangeres i Tiers (nivåer).

– Velger du fra Tier 1, har du gjort et godt grep allerede, slår han fast.

Handle fra erfarne produsenter

Sean Erik Foss er leder for solenergiavdeldingen ved IFE (Institutt for energiteknikk), og har studert teknologien grundigere enn de fleste andre. Han er enig i betraktningene til Terje, og legger til at kvaliteten på panelene gjerne har sammenheng med produsentens erfaring.

– Det er veldig viktig å velge solcellepaneler fra en produsent som vet hva de gjør. Det kreves solid kompetanse for gjøre kvalitetssikring i henhold til de gjeldende internasjonale standardene for solcellemoduler, og produsenten må følge med på utviklingen av disse standardene. Paneler av ulik kvalitet kan se helt like ut, men det kan være mange skjulte feil i et panel av dårlig kvalitet.

Han påpeker at slett håndtering tidlig i produksjonen kan gi skader og dårlig energiproduksjon over de neste 20-30 årene. I likhet med Terje, trekker han frem sertifiseringer som en god måte å vurdere kvalitet på.

– De kjente sertifiseringsaktørene gjør tester på et tilfeldig utvalg av paneler fra fabrikken, og kan da rapportere om hvorvidt modulene holder mål. En annen del av utfordringen er at du gjerne også vil at produsenten skal overleve minst like lenge som solcellemodulene du har kjøpt, slik at garantier kan opprettholdes. Dermed er det en fordel å bruke solcellemoduler fra en solid aktør med litt fartstid, forklarer han.

Følg med underveis

Josefine Selj forsker også på solenergiteknologi ved IFE, og har disse rådene til hva du bør forsikre deg om før byggingen går i gang.

– Prosjektansvarlig må kunne forklare valgene som er tatt med hensyn til orientering og vinkel på panelene, hvilken snølast og vindlast de er designet for å tåle, og om det er andre faktorer som vil påvirke produksjonen til akkurat ditt anlegg. God kompetanse og solid erfaring hos prosjektleder og installatør er viktig for kvaliteten og sikkerheten til anlegget, sier hun.

Når det gjelder selve utførelsen, kan du få indikasjoner på kvaliteten ut fra hvordan deler av installasjonen ser ut. Et godt anlegg vil typisk se ryddig ut, ha ordentlig kabling, det vil ikke være erosjon og alt vil være godt skrudd sammen.

Foto av solcellepaneler
Oppetiden til et solcelleanlegg henger tett sammen med kvaliteten på instrumenteringen og sensorikken.

Sjekk at instrumentene forteller deg det du trenger å vite

Visuell inspeksjon egner seg til overfladiske tilstandsvurderinger, men instrumenteringen forteller deg mer om hvordan anlegget faktisk presterer.

Et pålitelig solcelleanlegg produserer i henhold til det som er prosjektert, eller i tråd med en budsjettert performance ratio ut ifra værforholdene.

I det hele tatt henger oppetiden tett sammen med kvaliteten på instrumenteringen og sensorikken. Får du umiddelbart varsel når et av panelene ikke produserer? Hva om ytelsen stuper for en hel seksjon av anlegget?

– Den mest grunnleggende instrumenteringen trenger ikke være dyr, men er alfa og omega for å kunne følge med på ytelsen til anlegget, sier Josefine.

– Solcelleanlegg er en investering som skal forrente seg og produsere strøm gjennom flere tiår, da er det viktig å ha kontroll på tilstanden til anlegget.

For selv om anlegget som helhet skal vare og vare, må visse komponenter skiftes ut underveis. Du må for eksempel forvente at inverteren må byttes, og da bør du legge til rette for raskt å oppdage feilen når den oppstår. I et anlegg uten overvåkning og varsling kan det ta mange måneder før du oppdager et driftsavvik. Det kan koste dyrt.

– Tapt produksjon er tapt for evig og alltid, bemerker Terje.

Skikkelig instrumentering gjør ikke minst jobben enklere for driftspersonalet, hvilket betaler seg: De kan fortere rette en eventuell feil, du får kjapt anlegget til å produsere maksimalt igjen og du slipper å betale for timevis med feilsøking.

Oppsummering

Et pålitelig solcelleanlegg kjennetegnes av følgende faktorer:

  • Prosjekteringen er gjort av en erfaren aktør med en bred anleggsportefølje.
  • Komponentene holder høy kvalitet, og er sertifisert av en uavhengig tredjepart.
  • Installasjonen er utført på en ryddig måte og både ser og kjennes solid ut.
  • Instrumenteringen gir deg nødvendig informasjon fra anlegget. Du kan se at anlegget produserer som det skal, og du får øyeblikkelig varsel om eventuelle avvik.
  • Anlegget er enkelt å drifte, og HMS kan lett ivaretas ved fremtidige inspeksjoner.

LES OGSÅ: Derfor er solcellepaneler ideelt for norske forhold

Siste innlegg

Foto av Lighthouse Aarhus

Lighthouse – verdens beste høyhus er av glass

Med sine 142 meter er Lighthouse Danmarks høyeste bygning. Glassfasadene gjør dette til et enestående og ikonisk prosjekt, og et eksempel på hvordan man...