Har maksimert dagslyset i Lindesberg Hälsocenter

Med fokus på store mengder naturlig lys og utsikt er Lindesberg Hälsocenter designet med moderne teknologiske verktøy som blant annet dagslyssimulering, energiberegninger og analyser av mikroklima.

Dagslyset er maksimert med en innendørs park rammet inn av glassfasader og glasstak, skriver Sapa i en pressemelding.

Foto av Lindesberg Hälsocenter Senteret består av en boligdel og et helsesenter, koblet sammen via en glassgate. Foto: Åke E:son Lindman &White

Lindesberg Hälsocenter er vakkert designet med en kombinasjon av trepanel og aluminium glassfasade, betong, og glass- og gresstak.

Senteret består av en boligdel og et helsesenter, koblet sammen via en glassgate som går under navnet «Sinnenas Galleria».

Et indre parkmiljø

Kjernen og den naturlige møteplassen er atriet i bygningen. For å skape et beskyttet miljø og stille boliger i byen går man inn gjennom galleriet som har adgang til alle fasilitetene. «The Senses Gallery» er teknisk sett et indre parkmiljø, men for besøkende og leietakere smelter innendørs og utendørs sammen takket være alle de store glasspartiene.

Foto av Lindesberg Hälsocenter Arkitektur for trivsel og velvære har stått sentralt for Lindesberg Hälsocenter. Foto: Åke E:son Lindman &White

Når man går gjennom bygningen strlnner naturlig lys inn fra alle retninger, både fra glasstaket, glassfasaden og fra gulvet der noen partier er i glass.

Naturlig lys har spilt en stor rolle allerede fra designfasen, og alle 32 enheter har utsikt mot himmelen takket være alle glasseksjonene.

Bærekraft

Prosjektet er også utstyre med funksjoner som tar hensyn til bærekraft. Gjennom hele prosjektet er det gjennomført energiberegninger og dagslyssimuleringer med fokus på miljøsertifiseringer.

En del av senterets energi kommer blant annet fra solcellepaneler.

Boligdelen er tildelt SGBC* Miljöbyggnad sølv, og helsesenteret har oppnådd den samme sertifiseringen i gull.

Foto av Lindesberg Hälsocenter Glassgulv i deler av bygget bidrar også til økt dagslysinnslipp. ©Åke E:son Lindman &White

Lindesberg Hälsocenter er en naturlig møteplass, ikke bare på grunn av de forskjellige fasilitetene, men også for nærheten til naturen, jernbanen og trafikknutepunktet.

For å møte de høye kravene til lydreduksjon for fasaden er SAPA Fasade 4150 benyttet med laminerte glass. Glasstaket er SAPA 5050, og er konstruert for å være energieffektivt og selvrensende. Dører er SAPA 2086 og SAPA 2050.

* SBGC, Sweden Green Building Council

Fakta

  • Arkitekt: White Arkitekter
  • Produsent: GlasLindberg Fasad AB
  • Produkter: SAPA 4150 Fasade, SAPA 5050 Glasstak, SAPA 2086 / SAPA 2050 Dører
  • Foto: Åke E:son Lindman &White

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...