Glass og tegl er gode materialer for vestlandsvær

Tegl og glass er bestandige materialer, og blir vakrere og vakrere over tid. De tåler påkjenninger fra hav, vær og vind, og krever minimalt med vedlikehold.

Tekst: Guro Waksvik  Foto: Marian Strand

– Kombinasjonen tegl og glass fungerer spesielt bra på Vestlandet. Tegl er så godt som evigvarende, sier prosjektleder Per Sjuve i Time Aluminium.

– Såkalt vedlikeholdsfritt tre holder ikke like godt her vest, med mye regn og vind. Vi har erfart at råteskader kan bli et problem.

Rehabilitert lokomotivstall

Et prosjekt med disse materialene er den gamle Lokhallen på Ålgård. Den er også et kulturminne og et landemerke for innbyggerne i kommunen.

Lokstallen er et teglbygg i rød murstein. Rehabilitering med tilhørende nybygg startet i 2018. I dag utgjør bygningene en restaurant midt i byens nye torg. Lokstallen er spiserom.

– Den gamle lokstallen hadde høye arkitektoniske kvaliteter, både romlig og estetisk. For å få god nok teknisk standard, måtte vi restaurere bygget, forteller arkitekt Camilla Sjo Fasting i Sjo Fasting Arkitekter.

Gammelt og nytt

For å skape en kontrast har det vært viktig med et tydelig skille mellom nytt og gammelt.

Foto av lokstall
I den gamle lokstallen på Ålgård er det brukt både ny og gammel teglstein i restaureringen. Foto: Marian Strand

– Glassfasaden i endegavlen mot nord er helt ny og moderne, for å understreke at det er et nytt element. Målet er å fortelle en historie om stedet, og gi rom for gode opplevelser.

De gamle smårutete vinduene ble demontert. Reproduksjon av vinduene med nye rammer og enkelt glass ble satt inn. For å tilfredsstille dagens energikrav er det montert thermoglass på innsiden.

Gjenbruk av tegl

Camilla Sjo Fasting samarbeidet med murer, glassmester og blikkenslager for å finne de beste løsningene for restaureringen.

I prosjektet er det gjenbrukt tegl, opprinnelig fra et gammelt teglverk i Sandnes.

– Den opprinnelige mursteinen i lokhallen er bevart. I nybygget valgte vi en håndbanket, kullbrent stein som er en tanke lysere enn den eksisterende. Tegl er et fantastisk materiale, med stor spennvidde i form og farger, forteller Sjo Fasting.

Tegl er et fantastisk materiale, med stor spennvidde i form og farger

– Det manglet ikke på utfordringer underveis, men godt samspill med murer, arkitekt og entreprenør ga et pent resultat. Det var moro å jobbe med, og absolutt noe utenom det vanlige, sier Øyvind Reinertsen i Time Aluminium.

De originale smårutete glassene i stålramme ble demontert. Lie Blikk laget nye rammer, og enkle glass ble lagt inn hos Time Aluminium.

– De gamle vindusrammene var rustet og i dårlig forfatning. Å lage kopier var ingen bragd, men det var tidkrevende, forteller Reinertsen.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...