Gjenbruk i Oslo sentrum

Omfattende gjenbruk og innovative energiløsninger har stått sentralt i den omfattende renoveringsprosessen av Grev Wedels plass 9. Bygget framstår som nytt og moderne, samtidig som eksisterende særpreg og kvaliteter er bevart. For leietaker Innovasjon Norge er strenge krav til miljø og bærekraft essensielt.

Tekst: Guro Waksvik

Innovasjon Norge representerer nyskapning og fremtid. Det var derfor viktig at det nye hovedkontoret skulle tilfredsstille virksomhetens visjoner. I prosessen mot flytting hadde Innovasjon Norge flere kriterier som skulle innfris.

– Vi valgte et bygg som skulle renoveres istedenfor et nybygg. Det var viktig for oss at det var stor grad av gjenbruk, forteller eiendomssjef Rizwan Nabi Bhatti i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge med sine 320 ansatte flyttet inn i bygget 16. januar, og leier to etasjer. Virksomheten er Miljøfyrtårnsertifisert.

– Storebrand har gitt oss tall som viser at energiforbruket har gått ned med 60 %. Det skyldes blant annet solcelleanlegget på taket. Det totale bærekraftregnskapet er viktig for oss. Alt vi kjøper inn av produkter og tjenester skal være bærekraftige. Vi reduserer også reiser, sier Bhatti.

Foto av Rizwan Nabi Bhatti
Eiendomssjef Rizwan Nabi Bhatti i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge

Sentral beliggenhet tett opp mot offentlig knutepunkt har vært et av kriteriene.

– Vi har ikke leid en eneste parkeringsplass i bygget. De ansatte sykler, går eller reiser kollektivt.

Kortreist og gjerne økologisk mat, minimalt matsvinn og riktig avfallshåndtering er de også opptatt av.

– Det er ikke vi som drifter restauranten for de ansatte på bygget, men vi gir råd og oppfordrer til kortreist mat fra lokale leverandører, forteller Bhatti.

Foto av restaurant i Grev Wedels plass 9
Tidløse materialer og effektive tekniske løsninger bidrar til et lavt klimafotavtrykk. For Storebrand Eiendom har målet hele tiden vært et innovativt næringsbygg for fremtiden. Foto: Adam Stirling

Gjenbruk av inventar

– I lokalene våre har vi valgt å gjenbruke mye av inventaret. Totalt 35 % er gjenbrukt. Vi har trukket om stoler, brukt understell og andre deler av arbeidspulter, og i samhandlingssonene har vi trukket om de gamle sofaene.

Bhatti forteller at hovedkontorets flytting til de nye lokalene har vært en skikkelig boost for de ansatte.

– Vi er veldig fornøyde, ikke minst med hvordan lokalet er tilpasset aktivitetsbasert arbeid.

Den offisielle åpningen av det nye hovedkontoret gikk av stabelen 9. januar i år. Til stede var blant annet H.K.H. Kronprins Haakon, næringsminister Jan Christian Vestre, ansatte i Innovasjon Norge og andre inviterte gjester.

For byggherren Storebrand Eiendom har målet hele tiden vært å gjenbruke og transformere det eksisterende bygget til et nytt og innovativt næringsbygg for fremtiden med tidløse materialer og effektive tekniske løsninger for å oppnå et lavt klimafotavtrykk.

Grev Wedels plass 9 ble opprinnelig oppført i 1992. LPO Arkitektkontor AS vant da arkitekturprisen Sundts premie. Premien deles ut av Oslo arkitektforening hvert annet år, til en arkitektonisk fremragende privatbygning oppført i Oslo.

LES OGSÅ: GW9 – Sirkulærøkonomi i praksis

Foto av inngangsparti i Grev Wedels plass 9
Foto: Adam Stirling

Fakta

 • Prosjekt: Renovering av Grev Wedels plass 9
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2022
 • Sted: Oslo
 • Type bygg: Næringsbygg
 • Byggherre: Storebrand Eiendom
 • Arkitekt: MAD arkitekter AS
 • Interiørarkitekt: Krohnark AS
 • Glass- og fasadeentreprenør: Håndverkskompaniet AS
 • Isolerglass med integrerte solceller: Sagstuen AS
 • Prosjektleder: Rambøll Norge AS
 • BRA: 28.000 m²
 • Mål for miljøsertifisering: BREEAM In-Use Excellent

Storebrands miljøplan for GW9:

 • Løfte bygget til energiklasse B
 • Breeam Excellent i henhold til Breeam In-Use
 • 62 % reduksjon i byggets energiforbruk
 • Solcelleanlegg med innovative solceller på taket med 80 % ytelsesgaranti
 • Tiltak for biomangfold ved hovedinngang og i bakgård
 • Ombruksregnskap for oppfølging av andel ombruk og ombrukbarhet
 • 90 % sorteringsgrad og maks 25 kg avfall per m²
 • Fossilfri byggeperiode med mål om så høy andel utslippsfritt som mulig
 • Krav til minimum 30 % reduksjon av leveranser til/fra byggeplass
 • Bygget skal kunne regnes som en grønn investering etter krav i EUs taksonomi
 • Utarbeide klimabudsjett for nye materialer og full klimagassberegning
 • Krav om at det i bygget ikke benyttes produkter eller kjemikalier med skadelige stoffer
 • Et godt brukermiljø sikrer at det skal være godt og trygt å jobbe i GW9

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...