Fra låve til leilighet

På Lommedalshaugen møtes gammel og ny arkitektur der en moderne leilighet er sømløst integrert i en gammel låve.

På Flakk på Birkeland, i Agder fylke, ligger et gammelt småbruk fra 1860-årene. Tunet består av et våningshus og en gammel rødmalt låve, skriver Schüco i en pressemelding.

Den opprinnelige låven fra 1895 har fått et tilbygg med store glassflater i ene fasaden. Innenfor glassflatene finner vi en moderne treroms-leilighet med livsløpsstandard bygget inn i deler av låven.

Foto av ombygd låve
Den gamle låven er kombinert med moderne bygningselementer. Foto: Sindre Ellingsen

Den ene fasaden er bevart i sin helhet og med de gamle funksjonene intakt: vedskjul, utedo og grisehus. Deler av fjøset er også bevart, og der er det laget gjennomgang fra tunet mellom huset og låven, slik at en kan gå direkte inn i den nye leiligheten fra tunet.

Hovedinngang er fra gårdsplassen, der låvens fasade også i all hovedsak er bevart med et tillegg i form av et tilbygg. Fasadene mot nordøst og øst er åpnet helt opp, med store glassflater i alle rom.

Byggherrer med en klar visjon

Grete Flakk og Jon Ødegård er byggherrer for prosjektet.

De ønsket en leilighet med livsløpstandard på slektens småbruk fra 1860-tallet. Småbruket benyttes i dag som fritidsbolig.

Foto av ombygd låve
Leiligheten har livsløpsstandard. Foto: Sindre Ellingsen

– Vi er byggherrer for prosjektet, et par i begynnelsen av 60-årene. Utgangspunktet vårt for prosjektet var et småbruk med våningshus fra 1863 og med tilhørende låve fra 1895. Småbruket benyttes som fritidsbolig, og en person i familien i slutten av 80-årene har bruksrett til eiendommen. Som byggherrer hadde vi behov for en leilighet på småbruket som var lett tilgjengelig og med livsløpsstandard.

– Vi valgte å bygge en moderne leilighet med livsløpsstandard inn i deler av den gamle låven, med de tilpasningene det innebar mellom gammelt og nytt. Vi valgte også å vise fram elementer av den gamle låven og benytte noen gamle bygningselementer inne i den nye leiligheten.

Bevare gårdstunet

– I tillegg til å få en moderne og lettstelt leilighet med livsløpsstandard, var det viktig for oss å bevare inntrykket av et gammelt gårdstun. Dette er oppnådd ved å bevare fasaden på låven på to sider, samtidig som de to andre fasadene, som er vendt bort fra tunet, har fått et helt nytt og moderne uttrykk.

Foto av bad i ombygd låve
Det er benyttet panoramadesign (PD) der karmene bygges inn i veggen til å lage store skyvevinduer i bad og soverom. Profilene er minimale, og vinduene kan skyves opp så naturen nærmest kommer rett inn i bad og soverom. Foto: Sindre Ellingsen

– Hvilke materialer, produkter og farger ble brukt?

– Vi har gjennomgående benyttet naturfarger og -materialer: Eikegolv, eikepanel, hvitlasert panel og glassfasader.

Skyvedøren mot den gamle delen av låven gjorde også at vi fikk vist fram en del av den gamle veggen – som et innrammet bilde.

Skyvedøren medførte i tillegg at vi fikk en ekstra utgang fra leiligheten via den gamle delen av låven og ut til det gamle tunet mellom låven og våningshuset.

– Hva opplevde dere var den største utfordringen ved prosjektet?

– Det var å holde utgiftene på et forsvarlig nivå samtidig som vi kunne tilfredsstille tekniske krav, gjennomføre en moderne stil og komfort, og samtidig ivareta de gamle kvalitetene til bygget.

Foto av ombygd låve
Det er benyttet panorama skyvedørsløsningen som et innvendig skille mellom den nye og gamle delen av låven for å kunne ta vare på det gamle og innlemme det i det nye. Foto: Sindre Ellingsen

– Hva er dere spesielt stolt av i dette prosjektet?

– At vi har greid å bevare det opprinnelige tunet samtidig som vi har åpnet opp fasadene mot elva og naturen for øvrig. Vi er også stolte av at vi har greid å bevare historikken i den moderne delen av låven, ved delvis gjenbruk av gamle bygningsdeler og ikke minst ved skyvedørene som viser den gamle låveveggen og et par av de gamle dørene. For oss var det aldri en aktuell problemstilling å rive låven og bygge helt nytt. Vi ville heller ikke fått tillatelse til å bygge nytt. Det er viktig for oss med gjenbruk, både av bygning og materialer. Vi tror også at det å bygge videre ut fra eksisterende verdier vil bli mer og mer vanlig i årene som kommer.

– Dere har kombinert en gammel låve med moderne bygningselementer – klarte dere å få til det formuttrykket som var ønsket, og fungerte gjennomføringen godt?

– Ja, definitivt. Vi har fått gode forslag fra arkitektene og gjennomføringen fungerte upåklagelig; profesjonell levering og profesjonelle montører fra H-fasader Glassteam AS i Fredrikstad.

Foto av glasstak i ombygd låve
Glasstak. Foto: Sindre Ellingsen

Dialog

Prosjektet var et samarbeid mellom arkitektene Sofie Flakk Slinning, partner i Romfarer arkitekter, og Matthew Dalziel, leder Atelier Dalziel.

– Låven er et prosjekt som har blitt til gjennom en dialog omkring flere ulike hensyn. Hensyn til de ulike generasjonene i familien som sammen utvikler småbruket, forholdet mellom de gamle bygningene i tunet og det nye tilbygget, og forholdet mellom gamle og nye materialer og funksjoner innenfor selve låven. Det viktigste for oss i dette prosjektet var å bevare integriteten til den eksisterende bebyggelsen, og la lagene av historie berike det nye. Det enkleste byggeprosjektet ville kanskje være å rive eller pakke inn det gamle, men vi valgte i samarbeid med eier å bevare store deler av det opprinnelige og fremheve historien både i bygningens interiør og eksteriør, sier Sofie.

Fakta

 • Prosjekt: Lommedalshaugen-låven
 • Hvor: Lommedalshaugen, Agder fylke
 • Schüco Partner: H-fasader GlassTeam
 • Arkitekter: Flakk/Dalziel AS
 • Byggmester: Byggmester Pål Rislå AS
 • Innvendig snekker: Terje Gordon Jensen
 • Byggherre: Privat
 • Byggtype: Fritidsbolig
 • Fotograf: Sindre Ellingsen
 • Ferdigstilt: 2020
 • Schüco produkter: ASE 80 HI, ASS 77 PD, AWS 75 SI, FWS 50 HI

Kilde: Schüco Knowledge

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...