Forskning skal sikre bedre mobilsignaler gjennom energiglass

Tysk teknisk institutt har oppnådd gode resultater ved å endre lavenergibelegg slik at de slipper gjennom langbølgede radiosignaler.

På Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE pågår det et forskningsprosjekt som har som mål å forbedre mottak av mobilsignaler gjennom moderne isolerglass.

I dag er det standard å bruke to- og trelags isolerglass med lavenergi- og solbeskyttelsesbelegg.

I tillegg til å reflektere varmestråling reflekterer lavenergi-beleggene også radiobølger. På grunn av denne effekten er  mottaket for mobiltelefon ofte dårlig i nye bygninger.

I et forskningsprosjekt med tittelen «Funktransparentes Isolierglas» (radiotransparent isolerglass) har de klart å forbedre mottaket av mobilsignaler betydelig gjennom en nesten usynlig segmentering av lavenergibelegget uten at varmeisoleringen forringes i særlig grad.

Det medfører kun en liten stigning i U-verdien. Løsningen kan brukes for belegg til varme- og solbeskyttelse i både to- og trelagsruter i både bygninger og kjøretøy.

Segmentering

For å oppfylle klimamål og lovmessige krav spiller energieffektivitet en stadig viktigere rolle i moderne byggeprosjekter.

Transparente fasader med to- eller trelags isolerglass, med ett eller flere varme- eller solbeskyttelsesbelegg, er en vesentlig komponent. Disse beleggene er gjennomsiktige i det synlige spekteret, men reflekteres i det infrarøde området, som holder den termiske strålingen inne i bygningen.

Imidlertid reflekteres også langbølgede radiosignaler tilbake. Dette fører til betydelige begrensninger i mottak av datatjenester og GPS-baserte tjenester. Vanligvis reagerer mottakeren på dette ved å sende ut et kraftigere radiosignal, noe som resulterer i redusert batterilevetid og økt eksponering for elektromagnetiske felt i bygningen, da strålingen reflekteres frem og tilbake flere ganger inne i bygningen.

Illustrasjon av radiobølger gjennom glass
Skisse av radiobølger utenfra (blå) eller innenfra (oransje) gjennom vanlig og gjennom radiotransparent isolerglass.

Den nye tilnærmingen er å segmentere lavenergibelegget, for eksempel ved bruk av laserstråler eller andre metoder.

I prosjektet har de en egen utprøvingsfasade. Der har de fjernet deler av lavenergibelegget slik at det har oppstått et rutenett på glasset der radiosignaler kan passere. Målinger viste at mottaket av datatjenester blir betydelig forbedret ved bruk av radiogjennomsiktige ruter.

Signalkvaliteten kunne økes med 20-50 dB (en faktor på 100 – 100 000) over hele det relevante frekvensområdet (UMTS, LTE, 5G, WLAN, GPS), og hastigheten for nedlasting av data økte med en faktor på 60. U-verdien økte bare i begrenset grad.

Illustrasjon av radiobølger gjennom glass med lavenergibelegg
Segmentering kan brukes til å gjøre lavenergibelegget transparent for radiobølger. Begge illustrasjoner: © Fraunhofer ISE

Rutenettet var nesten usynlig for det menneskelige øye. Varmeisoleringseffekten og lystransmisjonen ble derfor ikke vesentlig forringet.

Teknologien kan brukes for solbeskyttelses- og energispareglass med alle typer myke belegg. I tillegg kan den kombineres med andre teknologier, slik som støydemping.

Utviklingen av spesialglassene ble gjennomført i samarbeid med isophon glas og Arnold Glas.

Kilde: Glassfakta / Danmark

Siste innlegg

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus

– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også...