Fasadeentreprenørens erfaringer med bruk av BIM i ny Drammen Sykehus

Viken Fasade AS i Fredrikstad har levert 4.000 kvadratmeter glassfasader og -tak til Drammen Sykehus. Fasadeentreprenøren har liten erfaring med bruk av BIM, og kravene har gitt dem noen utfordringer.

– Sykehusbygget i Drammen er egentlig vårt første komplekse oppdrag når det gjelder BIM-modellering. Kundens forespørsel ble beskrevet ved bruk av modell. Modellen brukte vi til å utarbeide vårt tilbud. Som arkitekt hadde jeg erfaring med 3D-programmer fra før, selv om vi i denne bransjen ofte bruker 2D-tegninger til produksjon og montasje. Årsaken til dette er at vi ikke har et program som dekker alle våre behov. Vi har ikke et program som er direkte tilknyttet produksjonen, og som samtidig kan brukes videre i modellen fra arkitekten, sier Sabina Spahović, prosjektingeniør og arkitekt i Viken Fasade.

Tidligfase

Programvarene fungerer veldig bra til å utarbeide tilbud og produksjonsbeskrivelse i 2D, men de er fremdeles ikke optimalt tilrettelagt for eksport av 3D-modeller som skal videre inn i en sammensatt BIM-modell.

Det er også en utfordring å importere 3D-modeller fra arkitekt direkte inn i systemleverandørenes programvare.

– En måte å unngå dette dilemmaet er om vi som fasadeentreprenør blir involvert i tidligfase. Da kan man velge fasade- og taksystemer først, og deretter sørge for at vi allerede har «vår del av jobben» i en 3D-modell fra starten av. Det gir oss også en mer smidig kobling opp mot produksjon.

LES OGSÅ: Sivilarkitekt Elisabeth Meyer: – BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Innfridde til slutt

– Hvordan imøtekom dere da BIM-kravene til Sykehusbygg HF?

– Etter min mening har vi ikke innfridd alle forventede krav. Hovedårsaken er som sagt at systemleverandørene ikke har et program som både kan håndtere tegninger til produksjon, og ferdigstilling av BIM-modeller. Dette gjør jobben vår mye vanskeligere, spesielt på et så stort prosjekt som Drammen Sykehus. I tillegg til modellering, var vi nødt til å gjøre oss kjent med nye tredjeparts verktøy.

– På bakgrunn av kompleksiteten valgte vi derfor å engasjere en BIM-ekspert for å veilede oss. Til slutt ferdigstilte Viken Fasade alt nødvendig for kontroll av egne fasader, hvor posisjoner var riktig i forhold til koordinater i modell. Beskrivelser av forskjellige objekter, glass, fasadesystemer, vinduer og dører var med i modellen. Etter dette var neste steg at kun våre posisjoner skulle bli sendt som en IFC-fil til entreprenør.

– Med tanke på at dette var vårt første BIM-prosjekt, har vi forhåpentligvis levert en fil som kan brukes videre til det som er tenkt, sier Spahović.

Foto av glassgården i Nye Drammen Sykehus
Viken Fasade leverer til sammen 5 000 kvadratmeter fasade til det nye sykehuset, hvorav om lag 4 000 kvadratmeter er glass. Foto: Harald Aase

Tverrfaglig samarbeid

Både byggherre og arkitekt trekker frem god samhandling som en viktig suksessfaktor for å lykkes med byggeprosjektet.

– Viken Fasade hadde god tverrfaglig støtte fra andre med mer erfaring. Siden vi hadde kort frist til å sende fasadene til produksjon, ble vi enige med arkitektene om å levere 2D-tegninger i første runde. Dette for at første del av prosjektet ikke skulle bli forsinket. Disse 2D-tegningene inneholdt endelige fasademål og detaljer fra modellen. Vår første og største del av jobben på Drammen Sykehus er signert med AF. Entreprenøren har også gitt oss mye støtte og hjelp på prosjektet, avslutter Sabina Spahović.

LES OGSÅ: En gate inn i glassets verden i nye Drammen Sykehus

Siste innlegg

Foto av The Refinery

Adaptiv gjenbruk i The Refinery

Da Domino Sugar refinery i Williamsburg skulle rehabiliteres, valgte man å rive det innvendige bygget, og plassere et moderne glasstårn inne i bygningsskallet. Tekst: Therese...