En gate inn i glassets verden i nye Drammen Sykehus

Glass preger nye Drammen sykehus, både med de store glassfasadene og den gjennomgående glassgaten. I fasaden tas det i bruk en relativt ny teknologi for solskjerming. Praktiske og estetiske årsaker går hånd i hånd.

Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og byggherre for nye Drammen sykehus som skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus
I det nye sykehuset blir det 1 800 kvadratmeter med glasstak. Illustrasjon: ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

Det er et av de største pågående byggeprosjektene i landet for tiden, og reises på Brakerøya. Det vil bestå av i alt seks bygg, og det totale arealet for prosjektet er 122 000 kvadratmeter, med et funksjonsareal på 51 145 kvadratmeter.

Arkitektgruppen består av tre firmaer, LINK Arkitektur AS, Ratio Arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS, som prosjekterer sykehuset på oppdrag fra Helse Sør-Øst.

AF Bygg Østfold er totalentreprenør på kontrakt 2304 – Tett hus sentralbygg på nytt sykehus i Drammen, og har tildelt oppdraget til Viken fasade.

– Vi leverer til sammen 5 000 kvadratmeter fasade til det nye sykehuset, hvorav om lag 4 000 kvadratmeter er glass. Dette innebærer blant annet fasader i servicebygg, poliklinikkbygg, behandlingsbygg, sengebygg og adkomstbygg. Ikke minst produserer og monterer vi aluminiumsprofiler og glass til fasade og tak i hele glassgaten, forteller Sabina Spahović, som er prosjekt- ingeniør og arkitekt hos Viken Fasade.

Glassgate

Arkitektgruppen forklarer at glassgaten er en overdekket og klimatisert kommunikasjonsåre med broer, heiser og trapper som knytter de ulike funksjonene sammen.

Illustrasjon av Nye Drammen Sykehus
Solskjermingen vil slippe inn godt med dagslys samtidig som man har god sikt ut. Illustrasjon: ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

Den såkalte glassgaten vil bli et glassoverdekket gaterom over tre etasjer som er cirka ti meter bredt og 15 meter høyt. Den blir et forbindelsesledd gjennom hele sykehuset, og knytter sammen de fire sentralbyggene.

I tillegg åpner glassgaten opp og gir god oversikt for besøkende samt dagslys og utsyn mellom byggene.

Resepsjon, innsjekking, informasjon, møteplass og venteareal vil også være i glassgaten – som dermed beskrives som en helt sentral kommunikasjonsåre i det nye sykehuset.

Illustrasjon av glassgaten i Nye Drammen Sykehus
Figuren over viser oversikt over den gjennomgående glassgaten. Illustrasjon: ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

– Alle innganger til pasientrettet virksomhet nås fra denne glassgaten. Den har fasader og tak av glass som gir en opplevelse av å bevege seg i en aktiv, utadvendt publikumsrettet gate. Den går over tre etasjer med broforbindelser som gir rommet en tydelig karakter.

– Hva er spesielt viktig å ta hensyn til i et sykehus, med tanke på de mange menneskene som oppholder seg der av ulike årsaker?

– Det er et overordnet mål å etterstrebe enkel og selvforklarende adkomst og orientering; hvor er jeg? hvor skal jeg? For komplekse bygg som sykehus er dette spesielt viktig. God oversikt med enkle kommunikasjonslinjer har derfor vært et arkitektonisk mål. Store glassvegger mellom byggene gir kontakt med uteareal og pasienthage. Blikket ut og åpenhetene til omgivelsene gjør det enkelt å orientere seg. Glassgaten er sentral i komposisjonen, både som funksjon og som symbol for den åpenhet som det ønskes å uttrykke.

Ny teknologi

Som solavskjerming ved det nye sykehuset er det noen innvendige screens, men Viken fasade tar også i bruk en relativt ny teknologi på 635 kvadratmeter glass.

MicroShade er en danskutviklet og patentert solavskjerming – et passivt og skyggeleggende element som kan integreres i et 2- eller 3-lags glass. Dette består av mikroskopiske lameller som er vinklet for å beskytte direkte mot sollys og slippe inn dagslys fra andre vinkler, samtidig som det gir godt utsyn.

– Dette begrenser lysgjennomtrenging i tillegg til at du får dagslyset inn, og har god sikt ut. Det er spennende å ta det i bruk, og jeg tror dette er blant de største prosjektene i Norge som så langt bruker MicroShade, sier salgssjef Reidar Ekholt i Viken Fasade.

– Kan du si litt om kvalitetene og årsaken til at dere ville ha MicroShade?

– Her er solavskjerming løst ved en integrert avskjerming i glasset på store deler av sydvestvendte glassfasader ved glassgaten. Hensikten er å få en solavskjerming som gjør at man kan se ut av glassene samtidig som den skjermer for varme fra solen, beskriver arkitektene.

– MicroShade er en type solskjerming vi tror vil komme mer og mer. Dette var etter arkitektens ønske. LT-verdien, som angir hvor stor prosentdel av det synlige lyset som passerer gjennom glass, er fra 3 % til 36 % i MicroShade, forteller Sabina Spahović.

Viken Fasade AS setter et sterkt preg på nye Drammen sykehus, med totalt 4 000 kvadratmeter glass – inkludert den gjennomgående glassgaten.

– Det skal leveres cirka 3 200 kvadratmeter med glassfasade og 1 800 kvadratmeter med glasstak. Beslutningen om å benytte Viken Fasade ble gjort på bakgrunn av et godt gjennomarbeidet tilbud som ga en god trygghet til leveransen. Vi opplever Viken Fasade som en seriøs aktør, som vi også tidligere har hatt gode samarbeid med, påpeker Milad Haidari som er prosjekteringsleder i AF Bygg Østfold.

Papirløst prosjekt

Foto av Espen Lien, Sabina Spahović og Reidar Ekholt
Daglig leder Espen Lien, prosjektingeniør og arkitekt Sabina Spahović og salgssjef Reidar Ekholt i Viken Fasade. Foto: Member Media

– Viken Fasade AS (VF) er totalleverandør av glassfasader til proffmarkedet, og ble etablert i 2019 av fagfolk med lang erfaring i bransjen. Vi har i dag en robust organisasjon der profesjonalitet og fagkunnskap er et viktig fundament. Vi holder til i moderne lokaler i Fredrikstad, og vårt nedslagsfelt er i hovedsak Østlandet, forteller salgssjef Reidar Ekholt.

I tillegg til åtte faste montører, og flere innleide ved behov, teller Viken Fasade fem ansatte på kontoret – som selvfølgelig har en stor og flott glassfasade.

Her sitter Ekholt sammen med daglig leder Espen Lien samt prosjekteringssjef, prosjektingeniør og montasjeleder. Til felles har de at kvalitet står i høysetet.

– Vi satser kun på kvalitetsprodukter, og leverer aluminiumsystemer fra blant annet Schüco, SAPA, Morad med flere samt glassprodukter fra Pilkington, Guardian og Saint Gobain, påpeker Ekholt.

Erfaringen og kompetansen har de med seg til byggingen av nye Drammen sykehus.

De ser på oppdraget som en stor tillitserklæring.

– Det er prestisje å levere til et av de største byggeprosjektene i landet for øyeblikket. Det er stort i omfang på mange måter, men det som skiller dette fra andre prosjekter er måten å samarbeide med andre aktører på. Alle som arbeider med prosjektet har tilgang til en 3D-modell som skal inneholde all informasjon – alt fra HMS og krav, til maler, aktivitet og IFC-filer for å nevne noe. Alle lager sin modell som man legger inn i den store modellen som samler prosjektet. Dette skal være en tegning som alle kan forstå, og slik samhandler vi med blant annet byggherre. Dette er et helt papirløst prosjekt, sier Ekholt.

Fremtidens materiale

Alt må stemme før montering. Derfor er planleggingen og dialogen med andre aktører kanskje den største jobben.

– Vår jobb er å følge det andre har prosjektert. Jeg syns arkitekten har gjort et veldig godt stykke arbeid og laget lyse korridorer og store, åpne områder – blant annet ved bruk av glass, sier Sabina Spahović.

Solid kompetanse og rikelig med erfaring gir tyngde, mener gjengen i Viken fasade.

Lang erfaring

– Vi har nesten 80 års samlet erfaring her på huset, i tillegg til at vi har høy teoretisk kompetanse i forhold til en del andre. Slik unngår vi å miste oppdrag fordi vi ikke tilfredsstiller kompetansekrav. Jeg tror det var det som gjorde at vi greide å lande oppdraget. Sabina er utdannet arkitekt, og jeg er utdannet sivilingeniør, mens Reidar har vært i bransjen i flere tiår, forteller daglig leder Espen Lien.

Dermed har Ekholt også opplevd den rivende utviklingen som glass har hatt – og fortsatt har.

– Utviklingen er voldsom. Før tenkte man at glass er glass, men det er det definitivt ikke. Bruks-områdene er nærmest ubegrenset. Du har sikkerhetsglass, brannsikkert glass, isoleringsglass og glassgulv- og tak. Du har hele vegger kun bestående av glass og fugemasse. Det er dessuten et «long lasting material» for fremtiden, påpeker Ekholt.

Gravestart for nytt sykehus var i oktober 2019, og det skal stå ferdig i 2025.

Fakta

 • Prosjekt: Nye Drammen sykehus
 • Fasader: Schüco FWS 50 standard fasadesystem
 • Dører: Dører ADS 70
 • Vinduer: HI, vinduer AWS 70.HI, røykluke AWS 57 RO
 • Energiglass:
  • Guardian LT = 74 %, g = 0,53
  • Solskjerming: Microshade. P5A opp til 4 m høyde
 • Soldempende glass:
  • Soldempende glass: Guardian SNX 50- LT = 45 %, g = 0,24
  • Soldempende glass: Guardian SNX 60- LT = 55 %, g = 0,2709

Les også: Les også: Viktig milepæl for sykehuset i Drammen

Siste innlegg

Render av forslag til ny Veterinærhøgskole

Arkitektenes forslag til å utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow stiller ut tre arkitektteams forslag til hvordan Den gamle Veterinærhøgskolen kan utvikles frem mot 2040. Oslobygg og Linstow overtok hver sin del...