Dynamiske glass i klimanøytral skole

Nybygget for Ruselakka Skole i Oslo er et pilotprosjekt fra FutureBuilt, og oppfyller de høyeste krav til et energieffektivt og miljøvennlig skolebygg. Bygget har et sofistikerte dagslyskonsept med elektronisk toningsbare glass.

Ruseløkka Skole i Oslo er en barne- og ungdomsskole. I 2017 ble det etter mye diskusjon besluttet å rive det gamle skolebygget og bygge en ny skole på samme sted. Den nye skolen ble planlagt i henhold til høye energibesparende og økologiske standarder og ferdigstilt i 2021 som et nesten nullenergibygg, skriver SageGlass i en pressemelding.

Et pilotprosjekt fra FutureBuilt

Det moderne skolebygget har syv etasjer og et totalt areal på 10 300 kvadratmeter. Det rommer alle klasserom for de nesten 1000 elevene i klasse 1 til 10.

Foto av Ruseløkka skole
Ruseløkka Skole i Oslo. Foto: ©Peter Skott

For den nasjonale ballett- og danseavdelingen ved skolen ble det bygget en stor dansesal og spesielle musikk- og øvingslokaler. En grønn takterrasse skaper ekstra uteplass på skolebygningen i en indre bykjerne.

FutureBuilt, er en norsk plattform for urban klimainnovasjon rettet både mot både utviklere, arkitekter, kommuner, entreprenører og forbrukere.

Intelligent solbeskyttelse

Ønsket interiørkomfort ble oppnådd ved vinduer med dynamisk solkontrollglass fra Saint-Gobain SageGlass.

Det skiftbare glasset tilpasser seg værforholdene og regulerer automatisk lysstyrken og varmen i bygningen. Gjennomsiktigheten i glasset beholdes slik at lærere og elever opplever en høy grad av visuell og termisk komfort.

Merete Hansen, rektor ved Ruselokka skole, er entusiastisk over glassinnovasjonen.

Foto av dynamisk glass i Ruseløkka skole
©Peter Skott

– Jeg har et stort hjørnekontor med utsikt over skolegården og mot byen. Takket være SageGlass har jeg alltid oversikt over hvem som kommer på skolen og hva elevene gjør i friminuttene. Selv om det elektrokrome glasset mørkner på solfylte dager, er utsikten alltid klar og jeg kan fortsatt se hva som skjer. Jeg er veldig fornøyd med følelsen av åpenhet og samtidig muligheten til å skjerme meg uten at omverdenen ser at jeg ‘trekker for en gardin’.

Foto av dynamisk glass i Ruseløkka skole
SageGlass regulerer automatisk lysstyrken og varmen i bygget. Gjennomsiktigheten i glasset beholdes slik at lærere og elever opplever en høy grad av visuell og termisk komfort. ©Peter Skott
Foto av dynamisk glass i Ruseløkka skole
©Peter Skott
Foto av dynamisk glass i Ruseløkka skole
©Peter Skott
Foto av dynamisk glass i Ruseløkka skole
©Peter Skott

Materialsyklus og CO2 fotavtrykk

For å møte de høye kravene til FutureBuilt ble innovative strategier implementert under byggingen av Russeløkka Skole.

Et fokus var på sirkulær gjenbruk av materialer og komponenter fra det gamle skolebygget for å styrke den regionale verdikjeden, spare grå energi, redusere avfall og minimere CO2-utslipp.

Et annet fokus var på konstruksjonen som et Nearly Zero Energy Building (nZEB) i passivhusstandarden.

Et tredje aspekt var de høye kvalitetskravene med hensyn til sunt inneklima, dagslysrettet belysning og høye krav til akustikk og støybeskyttelse. Under byggeprosessen ble byggeplassen drevet som en utslippsfri og fossilfri byggeplass.

Før rivingen ble 4500 resirkulerbare murstein, trebjelker og granittblokker fra den gamle skolen sikret, kartlagt og midlertidig lagret. Om mulig ble de gjenbrukt i skolen.

De gamle mursteinene ble brukt på to innervegger. Granitten til de gamle trappetrinnene finnes i dag utendørs. Mange av de lagrede komponentene og materialene ble også brukt i andre byggeprosjekter.

En spesiell lavkarbonbetong ble brukt i betongkonstruksjonen av bygningen.

CEM III/B masovnssementen som brukes til betongproduksjon har redusert CO2-utslipp per kubikkmeter betong med opptil 25 prosent. Betongen har lengre herdetid, men dette var ikke noe problem på sommerbyggeplassen.

Solceller på fasaden og andre solcellemoduler på det grønne taket brukes til å generere energi. Operatørene forventer at det nesten 700 kvadratmeter store solcelleanlegget vil produsere 75 000 kilowattimer med energi per år. Dette er ment å støtte skolens strømforsyning.

LES OGSÅ: Verdens største smartglassprosjekt

Alle foto: Peter Skott

Siste innlegg

Render av forslag til ny Veterinærhøgskole

Arkitektenes forslag til å utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow stiller ut tre arkitektteams forslag til hvordan Den gamle Veterinærhøgskolen kan utvikles frem mot 2040. Oslobygg og Linstow overtok hver sin del...