Designpris til grønt tak

Oslo Pensjonsforsikring, DARK Arkitekter, Lark Landskap og U.Reist deler på en DOGA-merket for design og arkitektur for å ha reist Nord-Europas største spiselige takhage.

Økern er en del av Oslo med mye trafikk, mange kontorer og store næringsbygg. Da utbyggeren OPF (Oslo Pensjonsforsikring) og DARK Arkitekter planla Økern Portal, ønsket de å gi noe tilbake og bidra til et levende nærmiljø, skriver DOGA på sine hjemmesider.

Foto av grønt tak på Økern Portal
Foto: DARK Arkitekter

På den sentralt plasserte tomta skapte de et bygg på 55 000 kvadratmeter med plass til kulturarrangementer og ni spisesteder. Hovedideen bak utformingen var å berike bylivet og være et flaggskip for byutviklingen i området.

LES OGSÅ: Klar visjon for Økern Portal

Etter hvert ble det klart at en takpark ville gi prosjektet et ekstra løft. LARK Landskap ble engasjert for å skape et attraktivt område for leietakere og besøkende.

Takparken fikk et ambisiøst estetisk uttrykk. Hovedmålene var mye og frodig vegetasjon og at størst mulig del av taket skulle bli tilgjengelig for leietakere, besøkende og publikum.

Inspirert av norsk natur

Takparken består av et flytende landskap over fire etasjer. Høydeforskjellene er utnyttet til å skape terrasser, amfier og vegetasjon som er inspirert av den norske naturen. Hoveddelen av takparken brukes til å dyrke spiselige vekster.

Et dyrkingslag skaper engasjement og fellesskapsfølelse. Urter og grønnsaker serveres på spisesteder i bygget.

Foto av grønt tak på Økern Portal
Foto: DARK Arkitekter

 

I tillegg er det plass for treningsapparater, joggeløype, avslapping og måltider. Her er det også komposteringsanlegg, birøkt og arbeidstrening.

Foto av grønt tak på Økern Portal
Foto: DARK Arkitekter

Nye løsninger for å håndtere vann og klima

Landskapsarkitekter, arkitekter og entreprenører sto overfor flere utfordringer underveis. Bygget var i utgangspunktet ikke konstruert for vekten av jord og trær på taket. Og det er krevende å finne gode løsninger som fordrøyer regnvann, sikrer god avrenning og samtidig gir næring og fuktighet til busker og trær.

Et nettverk av dyktige underleverandører ble engasjert for å utvikle løsninger som både håndterer intenst styrtregn og langvarig nedbør. Disse skreddersydde klimatilpasningene inspirerer andre som vil utnytte tak til urbant jordbruk.

Økern Portal har fått mye oppmerksomhet fordi takparken gir rom for fellesskap og opplevelser. Den beriker nærmiljøet som en grønn oase i et ellers goldt bylandskap.

Foto av grønt tak på Økern Portal

Foto: DARK Arkitekter

Juryens uttalelse

«Juryen er imponert over hvordan utbyggeren av Økern Portal har skapt en park på taket av bygget som gir verdi til byen og miljøet. Takparken på 7000 kvadratmeter, som er åpen for alle, tilbyr opplevelser for fellesskapet og tilfører nye og sårt tiltrengte kvaliteter i et område som har få grønne lunger.»

LES OGSÅ: Økern Portal: Kortreist fasadeentreprenør

Siste innlegg

Render av forslag til ny Veterinærhøgskole

Arkitektenes forslag til å utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow stiller ut tre arkitektteams forslag til hvordan Den gamle Veterinærhøgskolen kan utvikles frem mot 2040. Oslobygg og Linstow overtok hver sin del...