Bygger Norges første bakkemonterte solkraftverk

Furuseth Solkraftverk blir det første norske solkraftverket i industriell skala. Det omfatter 170 mål, noe som tilsvarer 27 fotballbaner, og deler av det skal bygges i et nedlagt grustak, såkalt «grått land».

Området har tilstrekkelig med sol og det er kort vei til eksisterende strømnett. Kraftverket bygges i et område av Norge hvor det er stor etterspørsel etter fornybar energi, skriver selskapet Solgrid i en pressemelding.

– Samarbeidet med en positiv kommune og en interessert grunneier har vært viktig for å få til et godt prosjekt, sier Kristin Melsnes, daglig leder i Solgrid.

Gjenbruke arealer

– Det er på denne måten vi ønsker å jobbe framover; i områder hvor vi kan «gjenbruke» arealer som ligger brakk, og hvor det er positive, lokale interesser, sier hun.

For kraftselskapene Østfold Energi og Akershus Energi er det viktig å være med å realisere Norges første solkraftverk, og dermed lede an i satsingen på sol i Norge. De to energikonsernene går inn med en eierandel på 40 prosent hver i solkraftverket. Resterende andeler eies av Solgrid og grunneieren Naas-Bibow.

Felles for alle eierne er et sterkt ønske om å bidra til økt produksjon av fornybar energi, både for å sørge for mer strøm der det er behov og for å bidra til å nå klimamålene.

– Det er viktig å komme raskt i gang med solkraftprosjekter i Norge. Vi er glade for å kunne bidra til utviklingen, sammen med Solgrid og Akershus Energi, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Investeringen i solkraftverket er totalt på rundt 40 millioner, og etter planen vil det stå ferdig i løpet av høsten 2022. Det er beregnet å levere 6,4 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger.

– Vi er stolte av å være en del av dette prosjektet, som er i helt i tråd med vår strategi; å utvikle og produsere mer fornybar energi på en skånsom måte og i samarbeid med gode partnere, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi.

Solgrid åpnet sitt første bakkemonterte solkraftverk i oktober 2021 i Sverige, og er godt i gang med planer om flere solkraftverk på Østlandet.

– Vi er i rask vekst, sier Kristin Melsnes, og med solide eiere som tenker langsiktig vil vi være en viktig faktor i den videre utviklingen av solkraft i Norge, avslutter hun.

LES OGSÅ: Veikart mot 2030 for den norske solbransjen

LES OGSÅ: Derfor er solcellepaneler ideelt for norske forhold

Fakta Furuseth Solkraftverk AS

  • Norges første, godkjente konsesjon for bygging av storskala, bakkemontert solkraftverk
  • Eiere: Akershus Energi 40 %, Østfold Energi 40 %, Solgrid 10,1 % familien Naas-Bibow 9,9 %
  • Bygges i Stor-Elvdal kommune
  • Årsproduksjon 6,4 GWh
  • 170 mål, bygges delvis i nedlagt grustak

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...