BIG designer Oslo Science City

Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City vil være et knutepunkt for 150 000 forskere, studenter og entreprenører, og skal bidra til det grønne skiftet.

Bjarke Ingels Group (BIG) står sammen med tre lokale norske aktører; A-lab, Comte Bureau og CIVITAS, bak mulighetsstudien og designen, skriver BIG i en pressemelding.

Oslo Science City skal ligge sentralt i Oslo. Forankret i Oslos strategi for 2019, «Strategi for Utvikling av Kunnskapshovedstaden», vil det være Norges mest kunnskapstette område.

Illustrasjon av Oslo Science City 

Det detaljerte mulighetsstudiet baner vei for veksten i Osloregionen som forventes å øke med 22% frem mot 2045, tilsvarende cirka 1.6 millioner innbyggere.

Multifunksjonelle bygg

– Oslo Science City skal være et stort sammenhengende område. Det skal utvikles med respekt for de eksisterende lokalsamfunn og nabolag. Fokuset er på å styrke dem og deres identitet, men også å utvide mangfoldet gjennom nye rom der man kan bo, arbeide og dele kunnskap. Vi skal skape en mangfoldig by med tilknytning til multifunksjonelle bygg. Nye og eksisterende bygg åpner opp mot gatene og gir mulighet for nye funksjoner og skaper et engasjerende byrom og miljø, sier Bjarke Ingels, grunnlegger og kreativ leder i BIG.

Illustrasjon av Oslo Science City 

Fire satsningsområder

Byplanen identifiserer fire tematiske områder. Disse skal posisjonere Oslo Science City som et ledende senter for innovasjon, kunnskapsbasert verdiskaping og bærekraftige løsninger basert på eksisterende og fremtidige aktiviteter:

 • Helse og livsvitenskap, inkludert Livsvitenskapsbygget som vil bli Norges største og mest moderne tverrfaglige forsknings- og undervisningsbygg. Det skal stå ferdig innen 2026 samt utvidelse av Oslo Cancer Cluster.
 • Klima, energi og miljø, ved å etablere campus og kraftsenter for forskning og undervisning mellom landets ledende forskningsinstitutt; SINTEF, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU).
 • Digitalisering og beregningsvitenskap, som skal fremme samarbeid mellom organisasjoner som Institutt for informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo, Norsk Regnesentral (NR) og NORA; Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et konsortium av ni institusjoner som utforsker kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.
 • Demokrati og inkludering, det må utvikles ny kunnskap om trusler og løsninger for å styrke demokratiet.

Satser grønt

Illustrasjon av Oslo Science City 

Miljøvennlige bygninger, klimatilpasning  og -forebygging ved hjelp av naturbaserte løsninger,  bevaring av biomasse, planting av ny vegetasjon og en målrettet ivaretakelse av artsmangfold skal bidrar til et grønt og bærekraftig innovasjonsdistrikt.

Illustrasjon av Oslo Science City 

FAKTA

 • Navn: Oslo Science City
 • Størrelse: 1.400.000 m² tilføyes de allerede eksisterende m²
 • Sted: Oslo, Norge
 • Klient: Oslo Science City
 • Prosjekttype: Urbanisme, Masterplan

PROSJEKT-TEAM

 • Partner-in-Charge: Bjarke Ingels, David Zahle
 • Prosjektleder: Kamilla Heskje
 • Prosjektarkitekt: Camille Breuil og Laura Wätte
 • Landskapsarkitekt: Camille Breuil
 • Samarbeidspartnere: A-lab, Comte, Civitas & Menon
 • BIG Team: Jenna Kaisa Hukkinen, Eirini Karamfyllidou, Vladislav Saprunenko

Illustrasjon av Oslo Science City 

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...