Balkonginnglassing stadig mer populært

Markedet for balkonginnglassing i Norge vokser stadig. Innglassing tas oftere inn i prosjekter som tilvalg, eller tilbys også som en integrert del av rekkverket.

Tekst: Morten Johansson, M Johansson Consult AS

Magasinet Glass & Fasade skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning, og artikkelen er tidligere publisert i magasinet.

I tillegg er det en stadig økende etterspørsel etter balkonginnglassing i forbindelse med rehabilitering av leiligheter i borettslag og sameier.

Privatmarkedet og eneboliger er også et segment, der man oftere ser innglassing av både terrasser og balkonger. I dette markedet ser man også ofte ulike løsninger av glasstak, som kan tilpasses eksisterende bolig og leveres som enkel uisolert løsning.

Innglassing av uteplassen har blitt en status som stadig flere vil investere i, dette for å kunne forlenge sesongen på balkongen/terrassen.

Et skjermet rom

Det er mange gode grunner for innglassing balkonger og terrasser. Det viktigste argumentet er å skape le for vær og vind på uteplassen. I tillegg får man et ekstra uterom som danner grunnlag for hygge og kos nesten året rundt. Møbler, puter og pyntegjenstander kan stå skjermet ute, og balkongen vil nesten alltid være klar til bruk.

Foto av balkonginnglassing
Godt skjermet uten at det går på bekostning av utsikten på Havstad Brygge i Arendal. Foto Harmoni

Mange balkonger fremstår som en liten oase for rekreasjon og stemninger. Utover dette vil balkonginnglassing gi reduserte kostnader til vedlikehold av fasade mot balkong og reduserte energikostnader.

Det prosjekteres også oftere innglassing der hvor balkonger er spesielt utsatt for støy fra trafikk eller jernbane. Et enkelt uisolert system gir ca. 15db i støyreduksjon og dette ligger normalt innenfor krav i forskriftene. I sterkt trafikkerte områder, er det absolutt behov for støyreduksjon på uteplassen. Innglassing gir en vesentlig demping av støynivå, støvproblematikk blir redusert, og man får en uteplass som kan nytes i fred og ro.

Systemer

Det finnes flere ulike systemer på markedet i Norge. De fleste er utviklet i Norden.

Generelt består balkonginnglassing av tre hovedtyper; helglass skyve-/foldesystem uten vertikale profiler, rammeløsninger som kan skyves- og foldes til siden, og rene skyvevindu- eller skyvedørsløsninger.

De fleste systemer kan monteres enten på rekkverk eller fra gulv til tak. Balkonginnglassing er normalt uisolert og leveres nesten utelukkende med enkelt sikkerhetsglass.

Balkonginnglassing skiller seg fra isolerte systemer som brukes i vinterhager og fasader. Fullklimatiserte isolerte løsninger krever alltid søknad om godkjenning i kommunen. Det er en utvidelse av boligens areal, og betyr at branncellen blir utvidet lenger ut i fasaden (ref. NBI). Dette krever særskilt vurdering i prosjektering med hensyn til brannrisiko.

Montert på rekkverk

Innglassing montert på rekkverk, krever et tett og riktig dimensjonert rekkverk. Mange rekkverk oppfyller dessverre ikke avgjørende krav til innglassing. Løsningen blir da ofte å montere innglassing fra gulv til tak på innsiden av eksisterende rekkverk.

I forbindelse med rehabilitering, eller ønske om innglassing av balkonger, blir i mange prosjekt eksisterende og åpne rekkverk ikke skiftet ut. I disse tilfellene er innglassing fra gulv til tak på innsiden av eksisterende rekkverk, en god og økonomisk riktig løsning.

Det finnes også flere løsninger i markedet, hvor innglassing er integrert til rekkverk med felles profiler og normalt uten håndløper. Disse løsningene er spesielt tilpasset nybygg-markedet, eller rehabilitering der hvor rekkverk skal byttes ut samtidig som det skal monteres innglassing.

Foto av balkonginnglassing
På Portalen i Bergen er innglassingene montert på utsiden av dekkeforkant innfestet i kantbjelke med integrert drenering for et helhetlig inntrykk. Skyvedørene er i pulverlakkert aluminium med 6mm herdet glass. Nedløp er skjult i skilleveggene mellom balkongene, og tilkoplet avløpssystemet fra taket. På innsiden av skyvedørene er det montert spilerekkverk type LINEA RIB. Foto: Accord Glassbygg

De fleste innglassingssystemer har moderat behov for vedlikehold. Dette er normalt begrenset til enkel vask og smøring av hjul/styreskinner. Det finnes også tilnærmet vedlikeholdsfrie systemer uten bevegelige hjul eller detaljer.

Prosjektering

Ved prosjektering av nybygg ser man relativt ofte at utbygger velger en enkel og kostnadsbesparende løsning på rekkverk, uten spesiell vurdering av senere behov for innglassing. Det finnes mange gode løsninger på rekkverk i markedet som både er dimensjonert for innglassing, og samtidig er tett med tanke på vær og vind.

Det er absolutt en økonomisk fordel å prosjektere et tett rekkverk dersom man tenker senere innglassing av balkong. Dette fordi det er relativt stor forskjell i pris på innglassing som er montert på rekkverk sammenliknet med innglassing fra gulv til tak.

En annen viktig faktor er vindlast i det aktuelle prosjekt. Dersom innglassing monteres på rekkverk, må dette rekkverk være dimensjonert for den vindlast som blir overført fra innglassing i tillegg til normert person last.

Innglassing montert på rekkverk er normalt prosjektert med 6mm herdet glass. Innglassing montert fra gulv til tak krever generelt økt glasstykkelse og innbøyning av glass/rammer kan i dette tilfelle bli en kritisk faktor. Innfestingsdetaljer i hvert enkelt system må dimensjoneres i forhold til normert vindlast i på stedet.

I prosjekter med innglassing er det dessverre registrert tilfeller av at glass har blåst ut.

LES MER PÅ GLASSPORTAL.NO: Glassrekkverk blåste ned.

Årsak til dette har enten vært feil dimensjonering av glass, for dårlig innfesting av profiler, eller for svake detaljer mellom glass/rammer og styreskinner. Glass som blåser kan være en kritisk faktor i et prosjekt og det kan være stor risiko for personskader.

Det er ikke krav til tetthet for balkonginnglassing, de fleste systemer ikke tette med hensyn til luft og vannlekkasjer. Vann som trenger inn i profiler, blir drenert ut, men det kan oppstå fuktighet på gulv i slagregn.

I den kalde årstiden kan det oppstå kondens innvendig på balkonginnglassing. Eventuelle problem med kondens på glass reduseres ved endret bruk (at man ikke lufter fra leiligheten) samt tilstrekkelig ventilasjon.

LES MER PÅ GLASSPORTAL.NO: Sintef med ny veileder om glassrekkverk.

Brannkrav

Balkonger som glasses inn, kan endre brannrisiko i bygninger og krever særskilt vurdering i hvert enkelt prosjekt. Byggforsk har gitt ut en anvisning (726.608) som omhandler generelle retningslinjer ved balkonginnglassing. Byggforsk presiserer at brannceller i en leilighet ikke blir utvidet lenger ut i fasade ved enkel og uisolert innglassing. Dette betyr at ved innglassing av balkonger i eksisterende bygninger/leiligheter, kan man slippe branntiltak som sprinkling av balkonger.

Søkeprosess

Innglassing av balkonger regnes som fasadeendring etter plan- og bygningsloven. Normalt kan innglassing av balkonger søkes kommunen som forenklet tiltak og med tre ukers behandlingsfrist. Prosjekter søkes normalt i tiltaksklasse 2 og med lokal ansvarsrett. Søknad gjelder både prosjektering (PRO) og utførelse (UTF). I prosjekter med innglassing som tilvalg (enkeltvis innglassing), kan helglassløsninger lettere bli godkjent da disse systemene gir en mer moderat fasadeendring enn rammeløsninger.

Lover og forskrifter

Innglassing kommer generelt inn under plan og bygningsloven samt forskrift om tekniske krav til byggverk. I tillegg gjelder norsk standard 3510 sikkerhetsglass i byggverk og standarder for allmenn last deriblant vindlast.

Siste innlegg

Foto av Therese Øijord Rustad

Trenger man en byarkitekt?

I de første tegningene av prosjektet Meierihagen i Askim var fasadene i hvit murpuss. I de ferdige byggningene er det håndbanket teglstein med fargespill...