Arkitektstudent vant Glass & Fasades Glasspris

Student Carina Lovise Forsmo ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) ble tildelt Glass & Fasades Glasspris 2022. Hun imponerte juryen med sitt studentprosjekt «Bath», der alle bygninger er av glass.

Utdelingen av høstens glasspris fant sted på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, under AHO WORKS AWARDS. Prisen er etablert av Glass og Fasadeforeningen samt foreningens tidsskrift «Glass & Fasade».

Det var Carina Lovise Forsmo som mottok utmerkelsen, i Det internasjonale glassåret 2022, for fremragende bruk av glass.

Oppgaven var en del av studentprosjektet «TAP; The Architectual Project – Buildings in life 2022» der hver student fikk utdelt en tomt i Venezia.

– Jeg fikk utdelt en bakhage ut mot en av Venezias mange kanaler. I en frodig hage fylt av mange store trær skulle jeg designe et nabolagsbad, sier Forsmo.

Da hun besøkte Venezia og vandret rundt på tomten fant hun en umiddelbar ro under trærne. De skapte naturlig skygge på hele tomten, og all lyd fra det hektiske bylivet utenfor muren forsvant. Omgivelsene inspirerte Carina til å plassere et «romersk bad» på tomten.

Modell av nabolagsbad i Venezia
Modell av studentprosjektet «Bath».

– Alle bygninger er konstruert av glass, og den grunnleggende idéen er at kondens som følge av ulike temperaturforskjeller skaper ulik transparens, skjerming og utsyn. Noen bygningsvolum vil fremstå klarere grunnet lav temperatur, mens andre vil fremstå mindre transparent som et resultat av dugg grunnet høyere temperatur, sier Carina.

Meningsfylt å jobbe med glass

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte. Glass brukt som kunstnerisk virkemiddel eller hvordan glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, kan ha betydning. Klima, helse og miljø er selvfølgelig naturlig del av kriteriene.

Underveis i oppgaven henvendte hun seg til Glass og Fasadeforeningen for å få råd om hvordan hun best mulig kunne utnytte glasset.

– Jeg fikk mange gode tips av prosjektleder Per Henning Graff. Han var en uuttømmelig kilde til kunnskap, og hadde god tid til å fortelle meg om glassets mulighetspotensiale. Det var veldig inspirerende. ¬Det gir mening i å jobbe med glass, sier Carina.

Prisen ble delt ut av Bjørn Glenn Hansen, Direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Foto av Carina Lovise Forsmo og prisutdelere Bjørn Glenn Hansen
Carina Lovise Forsmo og prisutdeler Bjørn Glenn Hansen fra Glass og Fasadeforeningen. Foto: Therese Myklebust

– Vi ble imponert over måten hun har brukt glasset på. I tillegg til at hun bevist utnytter hvordan temperaturen på vannet påvirker glasset, har hun også brukt glass som bærekonstruksjoner, forklarer Hansen.

– Glass er et ettertraktet materiale og vi er glade for å etablere denne prisen i et samarbeid mellom forening, tidsskrift og skole. Glassets mangfoldige egenskaper og gjenvinnbarhet mener vi innfrir arkitekter og arkitektstudenters krav og forventninger til byggematerialer. Etablering av denne prisen og utdelingen håper vi bare er en del av et større samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, sier redaktør Harald Aase.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...