Arkitektstudent tildelt Glass & Fasades Glasspris 2022

Fjerdeårsstudent Hauk Hilde Haslum ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ble tildelt Glass & Fasades Glasspris 2022. Han imponerte juryen med prosjektet «Monastery at Hailuoto» – et tenkt kloster der glass er helt sentralt.

Utdelingen av årets glasspris fant sted på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, under AHO WORKS AWARDS. Prisen er etablert av Glass og Fasadeforeningen samt foreningens tidsskrift «Glass & Fasade». Det var Hauk Hilde Haslum som mottok utmerkelsen, i Det internasjonale glassåret 2022, for fremragende bruk av glass.

– Oppgaven var «bygging i landskap». Vi fikk tildelt en øy der vi skulle tegne et trappist-kloster på en selvvalgt tomt, med utgangspunkt i hvordan omgivelsene kan danne grunnlaget for arkitekturen. Jeg valgte et område med sand på øya Hailuoto, og da var glass et naturlig valg av materiale. Med profillitglass så jeg anledning til å gjøre veldig mye forskjellig, og utforske muligheten med glass dypere, sier prisvinneren.

Foto av arkitektmodell
Modell av vinnerprosjektet «Monastery at Hailuoto». Foto: Member Media

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte. Glass brukt som kunstnerisk virkemiddel eller hvordan glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, kan ha betydning. Klima, helse og miljø er selvfølgelig naturlig del av kriteriene.

Prisen ble delt ut av Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilssen i Glass og Fasadeforeningen.

– Vi lot oss fascinere av Hilde Haslums bruk av glass som bærende element. Han har benyttet materialet på en konstruktiv og estetisk måte, som også slipper inn dagslyset i bygningene og området rundt klosteret som er gjerdet inn nettopp av glass. Jeg syns det er mye hyggeligere med et gjerde av glass, fremfor gitter eller mur. Jeg syns også formen på det er morsomt. Her viser han gode kunstneriske virkemiddel i tillegg til det tekniske. Han har valgt såkalt Profilit glasspanel, forklarer Graff.

– Glass er et ettertraktet materiale og vi er glade for å etablere denne prisen i et samarbeid mellom forening, tidsskrift og skole. Glassets mangfoldige egenskaper og gjenvinnbarhet mener vi innfrir arkitekter og arkitektstudenters krav og forventninger til byggematerialer. Etablering av denne prisen og utdelingen håper vi bare er en del av et større samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, sier redaktør Harald Aase.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...