Åpent og fleksibelt for Legeforeningen

Legenes Hus åpnet sitt nyrenoverte hus i fjor. Sentral leietaker er Den Norske Legeforeningen. En førende verdi for Legeforeningens sekretariat er åpenhet, noe som også gjenspeiles i byggets kvaliteter.

Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling

Bygget har fått en helhetlig design, og arkitektur som bringer inn mye lys. Interiøret er fleksibelt. Spesielt møterommene fremstår med god visuell og praktisk lydkomfort.

Byggherre for Legenes Hus er Christiania Torv AS, som er eiet av Den norske legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. Begge organisasjonene er leietakere i bygget, og førstnevnte har hatt Cecilie Bjørnstad Engblad som prosjektleder på vegne av brukerne av bygget.

Foto av Legenes Hus
Glass skaper åpenhet og stillhet. Foto: Adam Stirling

Generelt har Den Norske Legeforeningen fire delmål for ombyggingsprosjektet; disse er å ivareta og styrke Legenes hus som merkevare, oppgradere/renovere Legenes hus innvending, utvide og utnytte arealene til det beste for organisasjonen i kommende 20-årsperiode og å øke kapasitet for kurs- og møtevirksomhet.

– Vi ønsket blant annet å åpne opp bygget og få inn mer lys og gode siktlinjer, samt skape fleksible løsninger og flere arbeidsplasser. Det nye atriet oppleves nå som husets samlingspunkt og kjennetegn. Vi har en interntrapp i atriet, som gir rask og lett tilgang til etasjene og avdelingene. Vi er foreløpig veldig fornøyde med nytt bygg og nye lokaler, men vi har dessverre ikke kunnet bruke lokalene som normalt. Derfor kan vi ikke uttale oss bastant om kvalitetene riktig ennå, sier Cecilie Engblad Bjørnstad.

Foto av Legenes Hus
Utstrakt bruk av systemvegger i glass og ikke-faste himlinger gjør at man kan demontere og remontere etter behov, og gjøre enkle tilpasninger senere. Foto: Adam Stirling

Handlingsrom

Fleksibiliteten vises godt ved at det er utstrakt bruk av systemvegger i glass og ikke-faste himlinger. Dermed kan man demontere og remontere etter behov og gjøre enkle tilpasninger senere.

Ved åpningen sto til sammen 10 møterom klare til disposisjon. Rommene er i hovedsak knyttet til konferanseavdelingen, har ulike størrelser og ulike omgivelser.

Det er alt fra små møterom for seks personer til møtesaler som tar henholdsvis 55 personer og 65 personer i klasseromsoppsett. De to største møtesalene kan sågar slås sammen til en stor foredragssal.

Lydreduksjon og akustikk

Det er CreoNordic i Vestfold som har stått bak leveransene av himlinger og systemvegger i møterom og kontorer. Ivar Fosse er fagansvarlig for lyd og akustikk i selskapet.

– For et bygg med sammensatte krav, som Legens Hus, har det vært både spennende og utfordrende å utvikle gode løsninger. Riktig og god lydreduksjon og akustikk avhenger av materialvalg og løsninger for at hele bygget skal fungere. For møterom og kontorer avhenger lydreduksjonen av himling, dører og vegger. Selv om interiøret og rommets materialer også påvirker lydforholdene, tas ikke dette hensyn til, forklarer Fosse.

Foto av Legenes Hus
CreoNordic i Vestfold har stått bak leveransene av himlinger og systemvegger i møterom og kontorer. Foto: Adam Stirling

Norsk Standard

Krav til lydforhold gjelder normalt ut ifra forutsatt bruk, og oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper.» Lydkrav for innvendige vegger i næringsbygg defineres som Rw eller R’w. Rw er labmålt verdi og R’w er feltmålt verdi. Måltall er desibel (dB).*

– For å sikre et godt arbeidsmiljø for brukerne er det avgjørende å etablere gjennomtenkte løsninger for akustikk og lydreduksjon på et tidlig stadium. Valg av glasstyper og glasskonstruksjoner har stor betydning for å oppnå gode resultater.

Alle kontorfronter har 10,76 laminert glass og 10 mm herdet glass i dør.

Lydkravet er på R’w > = 24 dB. Vår feltmålte verdi er R’w = 32 dB.

Veggene og dørene i møterom mot korridor har 12.76 laminert glass. Lydkrav er definert på R’w > = 34 dB, mens våre feltmålte verdi ble R’w =37 dB, sier Fosse.

Åpningen av bygget har medført at flere møterom har glassvegger ut mot atriet og gangarealer. For disse veggene har CreoNordic utviklet en egen løsning.

– Glassveggene vi har levert består av ett lag med 10,76 laminert glass, en akustisk «spacer» mellom profilene og ett lag med 12,76 laminert glass. Disse doble glassveggene er levert med to ulike avstander mellom glassene og har lydkrav > = 48 dB. Feltmålt verdi for den smaleste varianten er R’w = 49 dB, forklarer Fosse.

Atrium

En sentral del av byggets oppgradering var å opprette et nytt innvendig atrium. Det er bygget et nytt glasstak over det som opprinnelig var et åpent atrium. Samtidig ble det revet en heis- og trappesjakt og flere hulldekker i etasjeskillene. I tillegg er flere gamle dekker støpt igjen, og det er satt inn nye bærekonstruksjoner av stål og forsterkninger i sjakter i bygget.

Det nye glasstaket måler nær elleve ganger åtte meter, og skrår nedover på to sidefelt som består av seks glassfelt i ulik høyde.

Atriet har fritthengende trapper med glassrekkverk som binder etasjene sammen.

NordicAlutek har montert alle rekkverk i bygget. Trapperekkverket er boltefestet 21,52 herdet laminert glass med en stilig håndløper i
støpejern.

Glasskanten er dekket med smal u-profil. Rekkverkene er for øvrig, både utvendig og innvendig er toppmontert med 21,52 herdet laminert glass.

Foto av Legenes Hus
Lyset får rikelig adgang og sollyset krever innvendig solskjerming i den innvendige fasaden. Foto: Adam Stirling

Lekkasjer

Et ikke ukjent problem i rehabiliteringsprosjekter er at man oppdager lekkasjer underveis. Glasstak og fasadearbeid er utført av CreoNordic søsterselskap, NordicAlutek. Einar Lona er prosjektleder med mange års erfaring.

– Under planleggingen av et rehabiliteringsprosjekt er det alltid lurt å ta høyde for at det dukker opp uforutsette problemer. Spesielt oppdager vi lekkasjepunkter i eksisterende fasadeelementer. På Legenes Hus ble det mye tettingsarbeid i de gamle overlysvinduene ut mot Christiania Torg. Alle klemlister måtte skrus av gamle pakninger og fugemasse måtte skjæres bort og erstattes. Drenskanalene måtte også renses og ny klemlister monteres. Vi har også byttet 20 sprukne glass, sannsynligvis fordi de har vært for hardt tilskrudd, sier han.

Egen løsning

En spesialdesignet skyvedør gjør at kantinen også kan brukes til utleie.

I sydlig hjørnet av 1. etasje er inngangen fra gateplan til serveringsdelen. Der er det også laget et nytt glasstak etter samme prinsipp som i atriet. Dog i langt mindre skala.

Brukerne har tilgang til kantineområdet også fra innsiden. Underveis i rehabiliteringsarbeidet åpenbarte det seg et behov for kunne stenge av kantinen slik at eksterne kunder kunne leie lokalene.

Gangveiene inn mot kontorfløyen ble dermed utstyrt med en skyvedørsløsning signert Ivar Fosse.

Foto av skyvedør i glass
Den store skyvedøren gir mulighet til at kantinen kan brukes til utleie. Med full åpning er den fullstendig skjult i veggen. Foto: Adam Stirling

– Skyvedøra er 3100 mm bred og 2200 mm høy og bygget som en «pocket» løsning. Det vil si at med full åpning er hele skyvedøren skjult i veggen. Døren henger i en klemskinne i toppen og den har et skjult låssystem med magnet. På grunn av den trange plassen valgte å dele døra i to like seksjoner slik at den kan skiftes ut hvis den blir skadet. Seksjonene henger samme med hjelp av fire klemfester. Ikke så avansert når man ser på det kanskje, men som etterarbeid blir det litt krevende å finne en slik løsning, sier Fosse.

Foto av Ivar Fosse
Ivar Fosse er teknisk sjef i CreoNordic. Foto: Adam Stirling

Fakta Legenes Hus

 • Sted: Oslo
 • Byggherre: Christiania Torv AS
 • Arkitekt: LOF Arkitekter
 • Interiørarkitekt: Metropolis
 • Totalentreprenør: Seltor
 • Fasadeentreprenør: NordicAlutek
 • Innredning/himling/glass: CreoNordic
 • Solskjerming: Solskjermingsgruppen
 • Profilsystem fasader og tak: Alu proff. MB 50
 • Profilsystem Inngangsparti: Alu Proff MB-DPA ytterst, Geze smalprofil-system og automatikk med varmegardiner innerst.
 • Glass i tak: Solkontrollerende ug 0.5, 3-lags 8 mm herdet glass, 70/40, 18 argon
 • Glass i systemvegger: Ulike varianter med 10,76 og 12.75 herdet laminert glass
 • Glassrekkverk: NordicRailing

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...