Aluminiumsvinduer med innebygget zip-screen

Aluminiumsvinduer med integrerte zip screen pryder nyrenoverte Arbeidersamfunnets plass 1, Sentrum Scene.

Produktnyheten ble lansert av NorDan på fjorårets Bygg Reis Deg. Vinduet er basert på Sapa System 86 og screensystemet Baufourt, og er utviklet i samarbeid med NorDan AS, Hydro Building Systems og Hunter Douglas.

I motsetning til systemer som har påmontert screenprofil, har disse vindusprofilene helintegrerte skinner med plass til drivverk for zip screen. Visuelt er det kun profildybden som skiller løsningen fra et «vanlig» vindu.

For elektro medfører vinduet et enklere grensesnitt ved at kabel alltid vil ledes inn på innsiden av yttervegg. I tillegg vil man spare kostnader på lift eller stillas ved at solskjerming blir montert samtidig med vinduet.

Verneverdig bygg

Nyrenoverte Arbeidersamfunnets plass 1, Sentrum Scene. Foto: Adam Stirling

Arbeidersamfunnets plass 1, Sentrum Scene, er det første prosjektet som tar i bruk det nye produktet. Omlag 600 aluminiumsvinduer fra og med andre etasje er byttet ut.

Bygningen er verneverdig, og det ble satt høye krav til både utseende og funksjon for rehabiliteringen.

– De nye aluminiumsvinduene har tilnærmet likt utseende som eksisterende vinduer, og tilfredsstiller dagens krav til U-verdi. Av hensyn til vedlikehold og brukbarhet ønsket vi å bruke integrert screen i stedet for markiser, sier arkitekt Jens Kristian Sørensen.

Den integrerte screen solskjermingen kjøres ned ved hjelp av skinner, og er helt skjult når den er rullet opp i kassetten. Foto: Adam Stirling

Screen solskjermingen er bygget inn i liggende midtpost, og skjult i karmens øvre del. Duken er i en lysere grønnfarge enn de gamle markisene.

– Over midtposten fra andre til syvende etasje var det tidligere åpningsluker. Disse er erstattet med en egen vindusprofil med frostet glass for å bevare fasadens uttrykk, sier Jesper Forsberg, daglig leder i Proglass AS, som har stått for monteringen.

Det er benyttet vindusprofilene Sapa Thermo 86 SX.

Enkel ettermontering

Integrert zip screen er benyttet på soleksponerte deler av fasadene som vender ut mot Torggata, Calmeyers gate og Arbeidersamfunnets plass.

I resten av fasaden har vinduene et dekklokk med tilsvarende utseende som screenkassetten. Dette gjør at alle vinduer i prosjektet er like, med eller uten solskjerming.

– Screenen ble levert ferdig montert fra fabrikk. Vi hadde også noen etterbestillinger, og disse ble montert på byggeplassen. Det har vært et fint prosjekt for oss, med et veldig greit produkt å montere, avslutter Forsberg.

Det ble satt høye krav til både utseende og funksjon for rehabiliteringen av det verneverdige bygget.
Foto: Adam Stirling

Fakta:

  • Prosjekt: Arbeidersamfunnets plass 1, Sentrum Scene, Oslo
  • Byggherre: Thon Eiendom
  • Entreprenør: Flyt Entreprenør AS
  • Arkitekt: Sørensen Arkitektur AS
  • Vindusleverandør: NorDan AS
  • Utførende: Proglass AS
  • Vindusprofil: Sapa Thermo 86 SX
  • Screen-systemet: Baufourt fra Vental
  • Glass: Trelags energiglass

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...