2022 er Glassets år

FN har godkjent og proklamert 2022 som Det internasjonale glassåret. Den formelle resolusjonen ble vedtatt under FNs generalforsamling nylig.

Glass og Fasadeforeningen har gjennom en årrekke fokusert på betydningen av glass som byggemateriale. Selvfølgelig ikke bare fordi det er transparent. Glass er en del av «Verdens Beste Byggematerialer» og vi kan dokumentere at glass bidrar både til å skape bærekraftige bygg og gir forutsetninger for å skape god arkitektur.

«Glasset år 2022» kommer således ikke er et år for tidlig. Det er faktisk jammen på tide!

Innledningen til året er allerede gjort. I oktober besøkte 34 000 mennesker Bygg Reis Deg. Svært mange av disse var innom Glass og Fasadeforeningens paviljong, «Verdens Beste Byggematerialer».

Fordelt på 600 kvadratmeter viste 24 individuelle utstillere de besøkende at glasset har enorm betydning i utformingen av energivennlige og funksjonelle bygg.

Sammen med sine medlemsbedrifter fortsetter Glass og Fasadeforeningen arbeidet i «Glassets år 2022».

Glassbransjen har kontinuerlig utviklet sine produkter etter samfunnets endrede behov.

I det internasjonale glassåret vil man fremme hvilken betydning glassets egenskaper og funksjoner har og vil fortsette å ha i samfunnet. Samtidig skal det rettes fokus mot glassets rolle i å skape en renere, rikere og mer bærekraftig fremtid.

Det er allerede lagt planer for en åpningskonferanse i Genève, samt en rekke andre internasjonale arrangementer og konferanser.

Nasjonale markeringer

Glass og Fasadeforeningen vil på sin side følge opp med ulike markeringer nasjonalt, Blant annet knyttet opp mot temaene:

  • Glass som gjenvinnbart materiale: Råvaren «glassavfall» er attraktiv fordi glassprodusentene er opptatt å hente tilbake mest mulig avfall for å redusere bruken. Samtidig ønskes mer av råvaren som komponent i glassvatt.
  • Glass for bedre helse: «Uten glass dør vi». Dynamisk styring av lys- og energi- transmisjon i glass gir muligheter til å optimalisere dagslystilgang, inneklima og energiforbruk.
  • Glass for trygge omgivelser: Glass brukes for å sikre personer, verdier og gjenstander mot skade, angrep eller uønskede hendelser.
  • Glass for et smartere liv: Glass er bærer av teknologier vi i dag vanskelig kan klare oss uten, og en forutsetning for at vi skal kunne lese fra og kommunisere via smarttelefoner, nettbrett og monitorskjermer. Det kommer også til å gjelde for vinduer, vegger, tak og himlinger.

«Det internasjonale glassåret» skal bli et speilbilde av hvordan forening, tidsskriftet Glass & Fasade og glassogfasade.no jobber i hverdagen; nemlig å fremme glass som et konkurransedyktig og bærekraftig bygningsmateriale.

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...